Kỹ thuật trọn đời
Vận chuyển tận nơi
Skype: canthaibinhduong
Email: muabancan.tbd@gmail.com
0908 608 666 Mr DŨNG
0908 662 643 Mrs DUNG

Không thầy đố mày làm nên!

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.

Thầy giáo hỏi cả lớp:

- Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.

Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:

- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"

Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý

- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"

Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:

- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?

Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.

- Em cho biết đó là câu gì?

- Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố!"

Google+ Blog